Vitajte na nitram147.eu !

Jednoduchý flyback driver – Zdroj cca 20kv z 12v

Zapojenie jednoduchého flyback driveru s jedným spínacím tranzistorom (2n3055 – mne po chvílu odišiel tak som ho nahradil BU-208), dvoma výkonnými rezistormi (22Ω a 220Ω na 5W) a jednou rýchlou ochrannou diódou UF4007 (antiparalene na kolektor a emitor tranzistoru).

Schéma zapojenia :

 

Princíp funkčnosti je zo schémy jasný – cez rezistor R1 začne pretekať prúd do feedback (spätnoväzbovej) cievky [F1,F2] cez ktorú tečie do bázy tranzistoru a tým ho otvára. Otvorený tranzistor spína primárnu cievku [P1,P2] na nápajanie (12V), prechodom prúdu cez primárnu cievku sa začne vo feedback cievke indukovať napätie opačnej polarity (feedback má byť vinutá opačným smerom voči primárnej alebo jej vývody prehodené) ktoré zatvorý tranzistor. Keď prestane prechádzať prúd primárnom cievkou vznikne na nej spätný ráz (mnohonásobne vyššie napätie opačnej polarity), ktorý by mohol poškodiť tranzistor – s toho dôvodu je naň antiparalelne pripojená rýchla díoda. Po zatvorení sa dej znova opakuje – obvod začne sám kmitať na frekvencii v jednotkách až desiatkach kilohertzov.

Návrh plošného spoja :

Osadenie súčiastok :

Hotový vyleptaný plošný spoj :

Pocínovaný plošný spoj :

Vytlačený plán osadenia :

Tranzistor pripevnený na chladiči, návrh dps na pauzáku, zvyšné súčiastky :

Hotové zapojenie s osadenými súčiastkami :

Samotný flyback (žltý primár 15 závitov, zelený feeback 9 závitou) :

Pripojenie flybacku na driver, zdroja na driver (červeny +, fialový – ) :

Hotové zapojenie, možno vidieť aj homemade HV kábel (vyrobený zo štyroch červených) pretože originálny sa stratil : 

Zapojenie v prevádzke 12V 0.5A (6W) :

 

Zapojenie v prevádzke 12V 1A (12W) :

 

Výboje sa zapalujú pri dĺžke približne 2cm (20kV) a idú natiahnuť až na 2,5cm. Elektróny sršia do vzduchu už pri 4,5cm.

Flyback treba skladovať s vyskratovanými vývodmi, pretože jednotlivé vynutia majú voči sebe kapacitu (pár pF) a správajú sa tak ako vysoko napäťové kondenzátory a ostávajú nabité ešte dlho po vypnutí zdroja (odskúšaná doba 30minút po vypnutí a ešte stále boli nabité).

Môj zdroj skladujem zapichnutím flybacku do kartónu na ktorom je z vrchu prilepených niekoľko vrstiev alobalu (aj VN výstup musí byť spojený s alobalom) viz fotky :

Článok slúži výlučne na študijné účely. Neberiem zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním VN zdroja. Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť !!!